Naše služby

Kuchyne

Montáž kuchynských liniek, demontáž starých liniek, výmena pracovných dosiek,  zabudovanie vstavaných spotrebičov.

Poradenstvo

Zameranie a poradenstvo pred kúpou kuchynskej linky.

 

Nábytok

Montáž - demontáž skríň, drobného nábytku, kancelárskeho nábytku.


Kvalita - Dôslednosť - Profesionalita


Odporúčania pred montážou 

 • V miestnosti v ktorej sa vykonáva montáž musí byť funkčný prívod elektriny

 • Teplota v miestnosti má byť min. 16 st . celzia

 • Pri montáži treba počítať s prašnosťou (vŕtanie , rezanie atď.) 

 • V prípade, že  sú steny zo sadrokartónu, treba miesta kde sa budú vešať skrinky zosilniť OSB doskou hrúbky min 18 mm

 • Ešte pred kúpou rohovej kuchynskej linky je potrebné vykonať také stavebné úpravy aby boli steny v pravom uhle.

 • Kuchynská linka nemôže kopírovať nerovnosť stien, nerovnosti  sa nedajú dotesniť lištami a pod.

 • Pri plánovaných kuchynských linkách sa obklad dáva až po montáži kuchynskej linky.

 • Spotrebiče staršej výroby a použité dresy nemontujeme ( nemôžme zaručiť ich správne osadenie )

 • Za vstavanými spotrebičmi nesmú byť žiadne rúry, káble a iné inštalácie. elektrická rúra a umývačka riadu ide až po stenu.

 • Nie je možné do chladničkovej skrine zabudovať voľne stojacu chladničku

 • Elektroinštaláciu ,plynoinštaláciu a vodoinštaláciu treba vopred dohodnúť u predajcu kuchynskej linky alebo u montážnej firmy.

 • Vstavane spotrebiče , drez osadíme ale nepripájame .

 • Na zapojenie elektriny , plynu , napojenie vody , odpadu a vzduchotechniky si treba zabezpečiť certifikovaných odborníkov.

 • V miestnosti musí byť dostatok priestoru na montáž.

 • Obalový materiál z nábytku uložíme na miesto ktoré nám určí zákazník.

 • Na mieste montáže je potrebné zabezpečiť jedno parkovacie miesto pre naše vozidlo.

 • Montáž kuchynskej linky prebieha 1-2 dni

 • Pred začatím montáže bude stanovená zmluvná cena za montáž .